All Items » Trails from Zero » Bug #1120
Installation
Installer not starting, probably corrupted
ID: 1120Status: ClosedVersion: 1.0Report Date: March 15, 2020Product: Trails from Zero
ReporterJonas Beltoft Gehrlein
Assigneeomgfloofy
Description

Operating system: Windows 7
Version: Digital
After downloading the installer from a mirror and then unzipping the file. When you try to run the installer with either setup.exe or ZeroLauncher.application, I get a error which says that It can't continue because the program isn't correctly formatted with the log

VERSIONSOPLYSNINGER OM PLATFORM
Windows : 6.1.7601.65536 (Win32NT)
Common Language Runtime : 4.0.30319.42000
System.Deployment.dll : 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
clr.dll : 4.8.4069.0 built by: NET48REL1LAST_B
dfdll.dll : 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
dfshim.dll : 4.0.31106.0 (Main.031106-0000)

KILDER
Implementerings-URL : file:///C:/FALCOM/Geofront_ZeroLauncher_1.0/ZeroLauncher.application

ID'ER
Implementerings-id : ZeroLauncher.application, Version=1.0.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0000000000000000, processorArchitecture=msil

PROGRAMOVERSIGT
* Program, der kan installeres.

FEJLOVERSIGT
Nedenfor vises en oversigt over fejlene. Detaljerede oplysninger om fejlene vises senere i logfilen.
* Aktiveringen af C:\FALCOM\Geofront_ZeroLauncher_1.0\ZeroLauncher.application medførte en undtagelse. Følgende fejlmeddelelser blev fundet:
+ Der opstod en undtagelse under læsning af manifest fra file:///C:/FALCOM/Geofront_ZeroLauncher_1.0/Application%20Files/ZeroLauncher_1_0_1_0/ZeroLauncher.exe.manifest: Manifestet er muligvis ikke gyldigt, eller filen kunne ikke åbnes.
+ Fortolkning og oprettelse af DOM for manifestet medførte en fejl. Der blev fundet følgende fejl i fortolkningen:
-HRESULT: 0x8007001f
Startlinje: 0
Startkolonne: 0
Værtsfil:
+ En enhed, som er sluttet til systemet, fungerer ikke. (Undtagelse fra HRESULT: 0x8007001F)

OVERSIGT OVER FEJL I KOMPONENTLAGERTRANSAKTIONER
Der blev ikke fundet nogen transaktionsfejl.

ADVARSLER
* Dette programs manifest har ikke nogen signatur. Signaturvalidering ignoreres.

STATUS FOR HANDLING
* [15-03-2020 10:12:14] : Aktiveringen af C:\FALCOM\Geofront_ZeroLauncher_1.0\ZeroLauncher.application er startet.
* [15-03-2020 10:12:14] : Behandlingen af implementeringsmanifestet er fuldført.
* [15-03-2020 10:12:14] : Installationen af programmet er startet.

OPLYSNINGER OM FEJL
Følgende fejl blev fundet under handlingen.
* [15-03-2020 10:12:14] System.Deployment.Application.InvalidDeploymentException (ManifestParse)
– Der opstod en undtagelse under læsning af manifest fra file:///C:/FALCOM/Geofront_ZeroLauncher_1.0/Application%20Files/ZeroLauncher_1_0_1_0/ZeroLauncher.exe.manifest: Manifestet er muligvis ikke gyldigt, eller filen kunne ikke åbnes.
– Kilde: System.Deployment
– Staksporing:
ved System.Deployment.Application.ManifestReader.FromDocument(String localPath, ManifestType manifestType, Uri sourceUri)
ved System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadApplicationManifest(AssemblyManifest deploymentManifest, String targetDir, Uri deploymentUri, IDownloadNotification notification, DownloadOptions options, Uri& appSourceUri, String& appManifestPath)
ved System.Deployment.Application.ApplicationActivator.DownloadApplication(SubscriptionState subState, ActivationDescription actDesc, Int64 transactionId, TempDirectory& downloadTemp)
ved System.Deployment.Application.ApplicationActivator.InstallApplication(SubscriptionState& subState, ActivationDescription actDesc)
ved System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivation(Uri activationUri, Boolean isShortcut, String textualSubId, String deploymentProviderUrlFromExtension, BrowserSettings browserSettings, String& errorPageUrl, Uri& deploymentUri)
ved System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivationWithRetry(Uri activationUri, Boolean isShortcut, String textualSubId, String deploymentProviderUrlFromExtension, BrowserSettings browserSettings, String& errorPageUrl)
— Afslutningen på staksporingen fra den tidligere placering, hvor undtagelsen blev udløst —
ved System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
ved System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivationWithRetry(Uri activationUri, Boolean isShortcut, String textualSubId, String deploymentProviderUrlFromExtension, BrowserSettings browserSettings, String& errorPageUrl)
ved System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ActivateDeploymentWorker(Object state)
— Indre undtagelse —
System.Deployment.Application.InvalidDeploymentException (ManifestParse)
– Fortolkning og oprettelse af DOM for manifestet medførte en fejl. Der blev fundet følgende fejl i fortolkningen:
-HRESULT: 0x8007001f
Startlinje: 0
Startkolonne: 0
Værtsfil:
– Kilde: System.Deployment
– Staksporing:
ved System.Deployment.Application.Manifest.AssemblyManifest.LoadCMSFromStream(Stream stream)
ved System.Deployment.Application.Manifest.AssemblyManifest..ctor(FileStream fileStream)
ved System.Deployment.Application.ManifestReader.FromDocument(String localPath, ManifestType manifestType, Uri sourceUri)
— Indre undtagelse —
System.Runtime.InteropServices.COMException
– En enhed, som er sluttet til systemet, fungerer ikke. (Undtagelse fra HRESULT: 0x8007001F)
– Kilde: System.Deployment
– Staksporing:
ved System.Deployment.Internal.Isolation.IsolationInterop.CreateCMSFromXml(Byte[] buffer, UInt32 bufferSize, IManifestParseErrorCallback Callback, Guid& riid)
ved System.Deployment.Application.Manifest.AssemblyManifest.LoadCMSFromStream(Stream stream)

TRANSAKTIONSOPLYSNINGER FOR KOMPONENTLAGER
Der er ingen tilgængelige transaktionsoplysninger.

One Reply to “Installer not starting, probably corrupted”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.